polsky vyrobce stroju a zarizeni
Stroje na čištění DPF / FAP/ KAT filtrů a katalyzátorů

Přípravek na čištění DPF filtrů

DPF Active Matic – je alkalický, profesionální přípravek na čištění DPF filtrů.

Jeho receptura je pečlivě vybraný poměr, který zahrnuje látky regulující pH reakci, povrchově aktivní látky, komplexotvorné látky a inhibitory koroze.

Účinně likviduje všechny znečišťující látky pocházející z ropy, oleje, popel a saze, které je obtížné odstranit jinými prostředky.

 

Použití DPF Active Matic: specializované stroje na čištění DPF / FAP filtrů a katalyzátorů (strojní čištění)

Pracovní princip :

Prostředek volně vstupuje do kazety (monolitu) filtru přes otevřené výstupní kanály, pak proniká přes mikroskopické otvory v zídkách, které dělí kanály monolitu, do ucpaných vstupních kanálů.

Jeho receptura způsobuje, že vysoce stlačené, zapečené pevné částice procházejí úplném rozpuštění tak ve vstupních kanálech filtru, jakož i v jeho mikroporézních zídkách (obr. 1).

  • Pečlivě vybrané povrchově aktivní látky snižují povrchové napětí čistící tekutiny, čímž zvyšují účinnost penetrace mikroporézní filtru. Díky třecí síle jsou všechny nečistoty odtrhované z mytého povrchu.
  • Odpowiednio dobrana lepkość płynu, sprawia, że podczas ruchu cząsteczek cieczy występuje zjawisko podobne w skutkach do tarcia.

Správně zvolená viskozita tekutiny způsobuje, že během pohybu molekul kapaliny dochází k jevu s účinky podobnými tření.

Výhody :

  1. Nízká pěnivost
  2. Bezpečný pro katalytický povlak DPF (citlivý na alkálie)
  3. Efektivní, 200 ml pro každý DPF
  4. Obsahuje inhibitory koroze
  5. Jemná vůně

Nízká pěnivost - ve strojích na čištění v uzavřeném systému okruhu pracovní tekutiny je tento prvek nezbytný. Umožňuje stroji pracovat nezávisle, aniž by bylo nutné neustále odstraňovat pěnu nebo hasit její přebytek odpěňovačem. Bezpečný pro vodní čerpadlo, ve kterém by ho nadměrná pěna mohla snadno poškodit.

Bezpečný - kanály kazety DPF filtru jsou pokryty oxidy hliníku a ceru, které tvoří základ pro částice platiny (chlorid platiny a organokovové sloučeniny, tedy to, co je katalyzátorem reakce). Částice platiny katalyzují oxidaci CO na CO2 a NO na NO2. Výsledkem je, že k oxidaci sazí v přítomnosti NO2 může dojít při mnohem nižších teplotách v rozmezí od 250 ° C do 400 ° C. Náš přípravek DPF Active Matic neovlivňuje katalytický povlak, na rozdíl od většiny přípravků obecně dostupných na trhu.

Efektivní - koncentrátový přípravek. Pro efektivní čištění stačí pouze 200 ml na každý DPF.

Obsahuje inhibitory koroze - zmenšují rychlost vzniku koroze vytvářením ochranné vrstvy na kovovém krytu filtru.

Jemná vůně - jeho vůně nemá negativní vliv na obecné pracovní podmínky.

POZOR !!!

V poslední době se na trhu objevilo mnoho přípravků, nabízených jako čisticí prostředky pro filtry DPF. Naneštěstí většinou poškozují katalytický povlak kazety filtru.

Naše firma průběžně tyto přípravky kupuje a testuje. Výsledky jsou katastrofické.

Účinnost čištění takových přípravků je z důvodu jejich agresivní reakci (kyselé nebo zásadité) velmi vysoká, avšak moří (rozpouštějí) oxid hlinitý, součást povlaku kazety filtru. Takové přípravky se kdysi často prodávaly jako prostředky na odstraňování olejových usazenin z motorů. Jejich vysoká účinnost vede některých výrobců k tomu, aby je nyní nabízeli s novým štítkem. Prvky povlaku motorů se výrazně liší od jemného katalytického povlaku kazet DPF filtrů.

Bezpečnost našeho produktu může být zákazníkovi snadno prokázána srovnávacími testy.

Osoby používající profesionální čistící prostředky by se měli seznámit s etiketou výrobku a bezpečnostním listem, kde jsou uvedeny doporučené koncentrace, metody použití a mnoho dalších informací ovlivňujících bezpečnost práce.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram