polsky vyrobce stroju a zarizeni
Stroje na čištění DPF / FAP/ KAT filtrů a katalyzátorů

OTOMATIC – NOVINKY 2021

Použití odlučovače oleje ve stroji na čištění DPF

Odlučovač oleje slouží ke odstranění oleje, který plave na vodní hladině. Nachází uplatnění všude tam, kde je málo pracovního prostoru a existuje potřeba přesunu a odlučování oleje z kapalin na různých místech.
Často se stává, že zákazníci přinášejí k čištění filtry pevných částic zalité olejem po poruše turbodmychadla. 

   Dosud jsme ve strojích na čištění DPF filtrů nepoužívali žádný systém pro odlučování oleje a olejová suspenze se z vodní hladiny odstraňovala ručně. To bylo bohužel komplikované řešení pro operátora stroje a nepřinášelo očekávané výsledky. V současnosti odlučování oleje od provozní kapaliny nepředstavuje díky pásovému odlučovači oleje, který je namontován v levém zadním rohu nádrže na vodu ve stroji DPF Premium, žádný problém a probíhá automaticky. 

   Páska je vyrobená z plastu a má adhezní vlastnosti. Díky tomu odlučování oleje od provozní kapaliny probíhá bez problémů. Soustava pro odvod odpadu z odlučovače oleje se nachází vně stroje na jeho levé straně. Pro zachytávání nežádoucích částic stačí přistavit 5 litrovou nádobu, například kanystr. Největší výhodou používání pásového odlučovače oleje je jeho vysoká účinnost bez ohledu na množství vody v nádrži. Navíc prodlužuje životnost technologických prostředků a zároveň snižuje provozní náklady. Zařízení DPF Premium vám vybavíme odlučovačem oleje za příplatek.
Během mytí filtrů pevných částic ve strojích DPF se používají čisticí prostředky, které zvyšují účinnost celého procesu. Dříve existovala pouze jediná metoda jejich dávkování. Operátor stroje těsně před zahájením práce naléval stanovené množství čisticího prostředku přímo do filtru a následně spustil čištění. Inženýři firmy OTOMATIC nyní vyvinuli pohodlné řešení, které zajišťuje zcela automatickou obsluhu. 

Operátor stroje už nemusí pamatovat na to, že má před spuštěním stroje nalít do filtru čisticí prostředek. Místo toho automatický dávkovač vstřikuje do filtru nastavenou dávku čisticího prostředku v určitém časovém intervalu po celou dobu čisticího procesu. 

Hlavní předností tohoto řešení je záruka stoprocentního využití kvality a účinnosti čisticího prostředku, který je aplikován v odpovídajícím množství z vnější nádrže do filtru.
Obě metody lze kombinovat nebo používat samostatně podle potřeby.

Automatický dávkovač čisticího prostředku

Sada příslušenství – pistole k foukání stlačeného vzduchu a pistole k tlakovému postřikování a povrchovému čištění ocelového pláště filtru čisticím prostředkem

Firma OTOMATIC od tohoto roku zařadila do své nabídky možnost objednávat stroje na čištění DPF pomocí konfigurátoru a vybavit je dodatečnými funkcemi a příslušenstvím. 

Pistole se stlačeným vzduchem usnadňuje vytlačení zbytků vody z kanálků filtru EURO 6 pro nákladní vozidla; latexové rukavice vestavěné v předních dveřích chrání ruce operátora a během čištění zabezpečují před kontaktem s rozprášenou kapalinou. 

Pistole s nádržkou na čisticí prostředek umožňuje povrchové čištění znečištěného ocelového pláště filtru pod tlakem.
Tato řešení usnadňují provádění pomocných činností, přičemž dveře stroje mohou zůstat zavřené.
Řešení, které umožňuje propojení soustavy ústředního topení s topným hadem umístěným ve stroji uvnitř nádrže na vodu. Systém funguje v uzavřeném okruhu a je spojený s externí soustavou UT.

Horká voda z otopné soustavy UT protéká v topné sezóně topným hadem [spirála z nerezové trubky] a představuje dodatečný zdroj ohřevu vody v nádrži stroje. Tento systém umožňuje udržovat teplou vodu v nádrži, i když je stroj vypnutý. Výsledkem je úspora času a peněz při ohřevu vody v nádrži stroje.

Soustava ústředního topení

Topná tělesa k ohřevu vody v kanálkovém systému 
[nádrž 500 l]

Jde o řešení, které spočívá v umístění topných těles v nádrži na vodu ve speciálně navržených nerezových kanálcích. Topná tělesa nemají přímý kontakt s vodním roztokem v nádrži, a proto nejsou vystavená působení vnějších faktorů, včetně degradujícího vlivu čisticího roztoku.

Toto řešení umožňuje také snadnější mytí komory nádrže a v případě poruchy není nutné z ní vypouštět vodu.

 Větší nádrž rovněž vede k tomu, že není potřeba často vyměňovat vodu.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram