polsky vyrobce stroju a zarizeni
Stroje na čištění DPF / FAP/ KAT filtrů a katalyzátorů

Saze - produkt vznikající při nedokonalém spalování paliv.

Obecně můžeme rozlišovat dva typy akumulace sazí:

1. Akumulace pórů - pevné částice se ukládají v síti pórů uvnitř materiálu stěny filtru.I když v mikropórech filtru se hromadí pouze malá část celkových sazí, přispívá to k prudkému zvýšení poklesu tlaku ve filtru.V závislosti na úrovni zatížení sazemi a typu filtru může akumulace pórů v některých případech představovat 50% pokles tlaku filtru nebo dokonce více.

2. Shlukování sazí - se zvyšujícím se obsahem sazí v síti pórů se vrstva částic začíná tvořit podél povrchu stěn ve vstupních kanálech a dominantním filtračním mechanismem se stává filtrace shlukování sazí.

Popel

Popel se hromadí v DPF během dlouhodobého užívání jako nehořlavý materiál, který zůstal po regeneraci filtru a oxidaci sazí. Popel sestává z různých sloučenin kovů odvozených od mazacích přísad, stopových prvků v palivech a opotřebení motoru a korozních produktů.

Jak je znázorněno na fig. 1, popel může zabírat velkou část objemu filtru, protože se může hromadit v tenké vrstvě podél stěn kanálu nebo zabírat prostor směrem k zadní části kanálů filtru. Jedním z účinků hromadění se popela je snížení účinného objemu filtru nebo oblasti filtrace, a také zmenšení skladovací kapacity sazí. Usazování popela také mění polohu nahromaděných sazí, obvykle jejich posouvá směrem k přední části filtru. Tyto kombinované jevy přispívají k omezení průměru kanálu a ke snížení efektivní délky kanálů filtru. Výsledkem je, že popel zapříčiňuje zvýšení omezení průtoku výfukových plynů.

Za druhé, vrstva popela fyzicky odděluje nahromaděné saze od katalyzátoru výfukových plynů (např. částice platiny), který může být usazen na povrchu stěn DPF. Toto nejen zabraňuje kontaktu částic sazí s katalyzátorem výfukových plynů, ale navíc zvyšuje požadovanou difúzní délku pro oxidaci sazí podporované NO2 (oxid dusičitý).

obr.1

Obrázek 1 nejlépe ilustruje velikost problému, protože ukazuje podíl popela na celkové hmotnosti materiálu nahromaděného v DPF (popel a saze), přičemž se předpokládá maximální zatížení 6 g / l.

Na základě obr. 2, po pouhých 53 000 km používání na silnici, asi 50% materiálu nahromaděného v DPF představuje popel. Jinými slovy, množství popela se rovná množství sazí

při maximálním povoleném limitu obsahu sazí 6 g / l. Kromě toho popel po 240 000 km představuje více než 80% materiálu zachyceného v DPF, z toho menšina jsou saze.

Znečištění motorovým olejem v důsledku netěsného systému sání (např. porucha turbodmychadla). Olej se dostane do kazety filtru (monolitu), kde prochází procesem spékání.

 

obr. 2 - Spékání oleje obr. 3 - Porucha systému adblue

 

 

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram