polsky vyrobce stroju a zarizeni
Stroje na čištění DPF / FAP/ KAT filtrů a katalyzátorů

Inovativní adaptér na DPF filtry EURO 6

Náš inovativní výrobek – připojovací adaptér na DPF filtry podle normy Euro 6 – jsme vyvinuli pro filtry pevných částic, které se používají v nákladních automobilech, autobusech, stavebních strojích a vysokozdvižných vozících. Adaptér slouží k montáži DPF filtrů v hydrodynamických čisticích strojích.

DPF filtr podle normy Euro 6 se vyznačuje tím, že má na straně přívodu i odvodu výfukových plynů zcela odkryté keramické jádro. DPF filtry tohoto typu se u nás začaly používat relativně nedávno, od zavedení emisní normy Euro 6.

V USA se tento typ filtrů objevil mnohem dříve, už po roku 2000. Filtry americké výroby se vyznačují tím, že na rozdíl od evropských filtrů mají rovnou a plochou přírubu – okraj ocelového límce.
Evropští výrobci uvedli na trh DPF filtry Euro 6 v ocelových pláštích s atypickými límci v podobě ocelových klipů, děrovaných přírub nebo kovových držáků. Všechna tato řešení komplikují jejich těsné připojení k tradičnímu adaptéru. Proud kapaliny během čištění v takovém případě nemůže působit rovnoměrnou silou v celé délce a průřezu filtru. Kanálky filtru položené dále od jeho středu nejsou v důsledku toho tak pečlivě vyčištěné jako středová část filtru, kde proud kapaliny působí s největší silou.

Výrobci strojů na čištění DPF filtrů v minulosti osazovali své stroje adaptérem, který byl přizpůsobený tvaru amerických filtrů. Takové stroje však mohly splnit očekávání evropských zákazníků pouze částečně. Z tohoto důvodu se současně s nárůstem poptávky po čištění DPF filtrů pro normu Euro 6 v Evropě objevila potřeba vyvinout plně univerzální připojovací adaptér, který bude vyhovovat potřebám zákazníků.

Nutno zmínit, že výrobci strojů na čištění DPF filtrů na evropském trhu v současnosti stále ještě nabízejí adaptéry starého typu, které svým tvarem připomínají mělký talíř, kužel nebo ocelovou konstrukci s pneumatickým válcem.

Poptávka po čištění DPF filtrů splňujících emisní normu Euro 6 byla v prvních letech minimální, proto neexistovala potřeba vyvíjet inovativní adaptér. Od roku 2019 však do servisů míří k čištění stále více těchto filtrů. Nejčastěji to souvisí s dosažením stanovené hodnoty najetých kilometrů u vozidla a omezenou kapacitou filtru.
Společnost OTOMATIC počínaje rokem 2020 začala jako první a jediná firma nabízet svým zákazníkům speciální připojovací adaptér na filtry Euro 6, který plně vyhovuje evropským standardům.

Vynález je chráněn patentem č. P.432918 (viz dokument >>>).

PŘEDMĚT VYNÁLEZU

Ocelová příruba na straně přívodu výfukových plynů do DPF filtru Euro 6 má na rozdíl od nepravidelného tvaru výstupní strany filtru plochý tvar a rovnou hranu. Plochá příruba umožňuje těsné připojení filtru na straně přívodu výfukových plynů po obvodu její rovné hrany. Adaptéry starší generace se montují a utěsňují na výstupní straně filtru, která je kvůli svému nepravidelnému tvaru problematická.

Předmětem patentu je technologie, která využívá patentovanou tlakovou nádobu a která z výše uvedených důvodů umožňuje připojení čisticího zařízení na vstupní straně filtru (namísto výstupní). Připojení na vstupní straně filtru musí být kvůli zajištění průtoku čisticího média těsné po celém obvodu límce pláště filtru a čisticí médium může projít ven jedině skrze filtrační vložku.

Unikátní řešení vynálezu spočívá v tom, že jsme dodrželi základní princip technologie mokrého čištění filtrů, kterým je vhánění čisticího média z výstupní strany filtru. Oproti konkurenčním řešením se náš vynález liší v tom, že utěsňujeme filtr na vstupní straně a nikoliv jako ostatní na straně vývodu výfukových plynů.

Uzavřený oběh čisticího média v tlakové komoře zaručuje úplné a rovnoměrné pročištění všech filtračních kanálků. Sušení filtru v zařízení namísto bodového sušení navíc využívá efektu termocirkulace.
jeden adaptér pro všechny typy DPF filtrů Euro 6 z nákladních vozidel
rovnoměrné čištění všech kanálků v keramické filtrační vložce
trojnásobné zkrácení doby sušení filtru po vyčištění díky termocirkulaci
obousměrný proces čištění a sušení
zvýšení konkurenceschopnosti vůči uživatelům tradičních adaptérů
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram