polsky vyrobce stroju a zarizeni
Stroje na čištění DPF / FAP/ KAT filtrů a katalyzátorů

Metody čištění dpf / fap / kat:

účinná metoda čištění filtrů musí očistit kanály (vstupní a výstupní) filtru od sazí, popela, uhlíkových usazenin a pevných částic ceri, a zároveň musí být bezpečná pro samotnou kazetu jádra filtru.

1. Hydrodynamické čištění.
Metoda čištění pomocí specializovaného stroje, který vytváří tekutý pracovní proud směrován přímo do nitra filtru. Požadované je použití čistícího prostředku - detergentu.

Výhody: Bezpečná pro katalytický povlak filtru. Vysoká účinnost, až 98% propustnost.
Jako jedna z mála umožňuje účinně vyčistit kanály filtru od všech pevných částic: sazí, popela, uhlíkových usazenin, oxido ceričitého.
Není třeba řezat keramickou kazetu.
Rychlý čas čištění - asi 30 minut.

Nevýhody: Účinnost závisí na dobře zvoleném detergentu.

2. Tepelné zpracování
Vypalování sazí v indukční peci. Umístění keramické kazety jádra filtru do pece na přibližně 12 hodin.

Výhody: Účinně odstraňuje (vypaluje) saze.

Nevýhody: Neodstraňuje ostatní pevné částice, jako např. popel, které se nemohou vypálit.
Vysoké riziko poškození keramické kazety filtru, citlivé na příliš rychlé změny teploty.
Potřeba prořezání filtru, vytažení kazety, svařování.

3. Ultrazvukové ošetření

Metoda spočívá v úplném ponoření filtru do vany s roztokem. Ultrazvuk v čistícím roztoku
generuje tlakové vlny ve formě implodujúcich bublin, které nakonec oddělují nečistoty z povrchu mytých filtrů.

Výhody: Umožňuje dobré vyčištění kanálů filtrů, tak dlouho jak se do všech míst dostává voda.
Není třeba řezat filtr.

Nevýhody: V případě velmi zablokovaných (zapečených) kanálů filtru voda s ultrazvukem
má omezený přístup a možnosti penetrace. Ponechává tato místa nevyčistetné.
Vyžaduje přefoukání stlačeným vzduchem.

4. Pneumatické ošetření
Filtr pevných částic se umístí do speciálního stroje, ve kterém je vystaven přefoukání tlačeným vzduchem.

Výhody: Každý kanál filtru je během přefoukání adresován individuálně.
Poměrně málo invazivní pro kazetu filtru.
Čištění bez použití detergentu.

Nevýhody: Je nutné proříznout filtr, vytáhnout kazetu, svařovat
Nízká účinnost v případě kazety filtru zaplaveného olejem.
Celková účinnost na úrovni 70%.

5. Vypalování v servisním režimu.

Pomocí diagnostického počítače se spustí režim, ve kterém motor běží při vysokých otáčkách. Mnohem bohatší palivová směs ovlivňuje zvýšení teploty výfukových plynů až do 600 stupňů! Za těchto podmínek je možné vypalovat saze.

Výhody: Účinně vypaluje saze v jednotkách s nízkým počtem najetých kilometrů do 50 000 km.
Postup bez demontáže filtru.

Nevýhody: Neodstraňuje popel. Vypaluje pouze saze.
Velmi málo efektivní v případě automobilů s vysokým počtem najetých kilometrů, kde je úroveň popela hlavní část ucpaného filtru.
Servisní režim regenerace značně zatěžuje motor (přetěžování motoru).
Potřeba výměny oleje.

6. Chemické čištění.

Toto opatření spočívá v zavedení do vnitřku filtru speciální chemie zaměřené na rozpuštění sazí. Chemické čištění uhlíkových usazenin jedním přípravkem a pak je opláchnutí druhým. Potom mechanik připojí k automobilu servisní počítač a spustí servisní postup regenerace filtru.

Výhody: Nevyžaduje se řezání filtru. Aplikace chemie bez demontáže filtru.

Nevýhody: Oplachuje pouze nejmenší pevné částice ve vstupních kanálech kazety filtru. Účinně čistí pouze výstupní kanály filtru a zanechává ve vstupních kanálech filtru (zaslepené od výstupní strany) rozpuštěné usazeniny.
Metoda velmi invazivní pro kazetu filtru.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram