polsky vyrobce stroju a zarizeni
Stroje na čištění DPF / FAP/ KAT filtrů a katalyzátorů

Technologie Otomatic

Technologie čištění / regenerace DPF / FAP filtrů a katalyzátorů

Naše vysokotlaké zařízení na horkou vodu využívají sílu hydrodynamiky proudění vody turbulentního charakteru (obr.1) a sílu impulsu stlačeného vzduchu z kompresoru. Pohyb kapaliny (pracovní tekutiny) je vynucený vnějším tlakem, který musí překonat odpor proudění ve filtračních kanálech. Při turbulentním (bouřlivém) proudění se proudy tekutiny smíchají a vytvoří víření, které snadno proniká a odstraňuje pevné částice v mikroporézních dělících stěnach kanálů filtru.

Naša zařízení dokonale spolupracují s kapalinou DPF Active Matic, která snižuje povrchové napětí vody, díky čemuž se částice mycího prostředku snadněji kombinují s částicemi nečistot a o to efektivněji jejich oddělují od čištěného povrchu.

DPF Active Matic Přečtěte si více ...

Během čištění poskytuje průtoková geometrie DPF filtru odpor při současném vytváření vysokorychlostního toku a vysokými smykovými napětími, což je hlavní mechanismus odstraňování stlačených usazenin v kanálech filtru.

Kromě toho je průtokový odpor daný vhodnou viskozitou čisticího prostředku (DPF Active Matic), která způsobuje, že při pohybu molekul kapaliny dochází k jevu s účinky podobnými tření.

Tato metoda umožňuje velmi přesné odstranění všech druhů pevných částic (sazí, popel, oleje) tak z výstupních, jakož i vstupních kanálů filtru.

Tato technologie zahrnuje:

- specializovaný čistící stroj firmy Otomatic.
- čistící prostředek - detergent firmy Otomatic (DPF Active Matic).
- měřící nástroje - tester protitlaku, inspekční kamera (endoskopická).
- profesionální zařízení na sušení horkým vzduchem (II. Stupeň sušení).

Čistící proces:

1. Provedení kontroly keramické kazety jádra filtru pomocí inspekční kamery.
Kazeta filtru, která se kvalifikuje na čištění, nemůže být popraskaná, přetavená, zalepená.
2. Zacvaknutí filtru ve stroji.
3. Zkouška protitlaku, která ukazuje míru ucpání filtru před čištěním.
4. Aplikace čistícího prostředku do vnitřní části tělesa filtru - DPF Active Matic.
5. Spuštění procesu čištění. Teplota vody 60 ℃.
6. Analýza znečištěné vody vycházející z filtru (barva, množství oleje).
7. Dokončení čištění (10 - 20 min)
8. Sušení (30 min).
9. Zkouška protitlaku, která ukazuje míru ucpání filtru po čištění.
Pokud není k dispozici plná kapacita, vraťte se k bodu 5.
12. Vyfotografování kazety filtru pomocí kontrolní kamery.
13. Vypracování zprávy. Vzor zprávy.

Výhody metody:

- Dostupná pro všechny značky a modely osobních, dodávkových a nákladních automobilů.
- Bezpečná pro katalytický povlak filtru.
- Vysoká účinnost, až 98% návratnost propustnosti kanálů filtru.
- Není třeba řezat keramickou vložku, svařovat.
- Rychlý čas čištění, asi 15-20 min.
- Možnost ověření výsledku čištění.
- V případě automobilových filtrů, vyčistí i katalyzátor nacházející se vedle DPF filtru.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram